Incidentenbestrijding

Incidentenbestrijding

 

Soms zie je onderweg de gekste dingen. Vorige week reed ik ineens achter een auto met de vermelding: “incidentenbestrijding”. Ik schoot in de lach.  “Mooi scrabblewoord” dacht ik en daarna sloeg mijn fantasie op hol.

“Incidenten? Wat voor incidenten? Bestrijding: moet je ze niet juist zien te voorkomen? Moet je incidenten überhaupt wel bestrijden? Soms zijn incidenten toch juist heel interessant en inspirerend?”  Afijn, ik vermaakte me prima met het overdenken van dit woord.

Er is iets gebeurd.

Op een gegeven moment dacht ik zelfs: dit kan ik ook wel  op mijn auto zetten. Een ritueelbegeleider wordt immers vaak betrokken bij een incident: een vervelende gebeurtenis die plotseling plaatsvindt. Er is iets gebeurd, of staat op het punt te gebeuren, dat ingrijpende gevolgen heeft. Een echtscheiding, een overlijden, een miskraam, een zware operatie, een ontslag. Er zijn veel momenten die vervelend en ingrijpend zijn.

Een ritueel…NU?

Je kunt je afvragen of dit wel een moment is voor een ritueel, want je hebt al genoeg aan je hoofd. En nee, een ritueel verandert niets aan het incident, maar kan wel steun geven. In alle verwarring kan het duidelijkheid geven. Je krijgt de kans er intens bij stil te staan, je gevoelens te beleven en op een rij te zetten. Het is een hulpmiddel om bewust de aandacht te richten op dit moment. Wat gaat er in jou en de ander om?

Een ritueel geeft de gelegenheid om aan alle verwarrende, soms tegenstrijdige gevoelens en gedachten, uiting te geven en het met elkaar te delen. Echt waar: dat geeft lucht!

Contact houden.

Vaak genoeg valt de communicatie stil en  ontstaat er een kloof. Bijvoorbeeld bij ouders die een kindje verliezen of bij partners waarvan de een plotseling ernstig ziek blijkt te zijn en de ander ineens mantelzorger werd. Dit laatste heb ik vaak meegemaakt in de respijtweekenden voor mantelzorgers die ik  begeleidde. Zo vaak was er verdriet dat niet meer gedeeld werd met de partner. Door een workshop waarin het verdriet werd geschilderd, kwam dit naar boven. Meerdere malen heb ik daarna met de groep die tranen symbolisch mooi ingepakt, zodat het schilderijtje mee naar huis genomen kon worden.

Daarmee werd het een pakketje dat thuis samen met de partner geopend kon worden. Op die wijze kon het dienen als opening voor een gesprek over beider verdriet om de ziekte, die zoveel levensverwachting vernielde. “Ik heb het gedaan zoals jij ons voorstelde en huilend vertelde mijn man over zijn verdriet en onmacht. Het heeft ons dichter bij elkaar gebracht” mailde een deelneemster mij ooit enkele weken later.

Incidentbestrijding?

 

Soms kan het zin hebben, maar meestal is het een voldongen feit. Dan zit er maar één ding op: accepteren en er samen over praten!  Een ritueel kan hier zeker bij ondersteunen. Bovendien geven rituelen zin aan gebeurtenissen. DAT is bestrijding, niet van het incident zelf, maar van het onnodig vergroten van de vervelende gevolgen. 

Reactie schrijven

Commentaren: 0